• Възложител:”Имофинанс”АД
  • Главен изпълнител:”Главболгарстрой-София”АД
  • Подизпълнител по част каменни облицовки и настилки:”Микс Билд”ООД
  • Период на изграждане:07.2008г.-11.2008г.