Жилищна сграда – гр.Созопол

  • гр.Созопол ,ул.Рила 5
  • Възложител: „Микс Билд 99” ЕООД
  • Главен изпълнител : „Микс Билд 99”ЕООД
  • Период на изграждане: 01.2018г – 06.2019г
  • РЗП: 930 м2