Жилищна сграда –стар град Созопол

– УПИ XXI   , кв.16 , гр.Созопол

-Възложител: Емил Гюров

-Изпълнител Груб строеж и хидроизолации: „Микс Билд”ООД

-Период на изграждане: 03,2015г- 12,2015г

-РЗП: 495 м2