Жилищна сграда -с.Лозенец

-с.Лозенец

-Възложител: „Ай Ду Адв”ООД

-Изпълнител довършителни работи ,вертикална планировка топлоизолация: „Микс Билд99”ЕООД

-Период на изграждане: 04.2016г – 10.2016г

-РЗП: 1600 м2