• УПИ X-764,кв.67,с.Банево
  •  Възложител: Катя Цончева Людтке
  •  Главен изпълнител: „Микс Билд”ООД
  •  Период на изграждане: 03..2011г – 08.2011г
  •  РЗП: 380м2