• гр.Созопол, м.Буджака
  • Възложител: Стефан Тафров
  • Главен изпълнител: „Микс Билд”ООД
  • Период на изграждане: 09..2009г – 08.2010г
  • РЗП:365м2