• Упи IV-1464,гр.Поморие
  • Възложител: „Асеникови” ЕООД
  • Главен изпълнител:”Микс Билд” ООД
  • Период на изграждане:02.2008г-07.2008г.
  • РЗП: 1780 м2