Продава

 

Обекти Застроена площ на обекта

[м2]

Склад

Полезна площ на склада [м2] Идеални части общи части

К%

Идеални части общи   общи части [м2] РЗП

на обекта [м2]

Цена /м2 Цена (евро)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Първи етаж – кота ± 0.00
Ап. № 1 55,67     6,937 5,05 60,72 820 49788,62
Ап. № 2 48,05     6,111 4,45 52,50 820 43047,32
Ап. № 3 46,70 1 1,20 6,228 4,53 51,23   продаден
Ат. № 1 37,42     5,215 3,79 41,21   продаден
Втори етаж – кота +2,80
Ап. № 4 48,50 7 14,10 7,467 5,43 53,93   продаден
Ап. № 5 48,60 6 13,90 7,200 5,24 53,84   продаден
Ап. № 6 48,50 5 13,10 7,290 5,31 53,81   продаден
Ап. № 7 47,10 2 13,10 7,427 5,40 52,50   продаден
Трети етаж – кота +5,60
Ап. № 8 48,50 3 1,10 6,733 4,90 53,40   продаден
Ап. № 9 48,60 4 13,90 7,001 5,09 53,69   продаден
Ап. № 10 48,50 8 1,20 6,604 4,81 53,31   продаден

 

 

 

Ап. № 11 47,10 9 3,60 6,834 4,97 52,07   продаден
Четвърти етаж – кота +8,40
Ап. № 12 59,13 10 1,90 8,152 5,93 65,06 2000 130123,