Света София, гр. Созопол

  • УПИ I-973 ,м.Света Марина,гр.Созопол
  • Възложител: “Болгарстройгруп” ООД
  • Главен изпълнител: “Микс Билд” ООД
  • Приод на изграждане: 01.2012- 07.2013
  • РЗП: 9700м2