• ул.Брегалница 71-73 ,зона Б4 ,гр.София
  • Възложител: „Вокс Билд”ООД
  • Изпълнител Груб строеж: „Микс Билд”ООД
  • Период на изграждане: 09.2016г – 07,2017г
  • РЗП: 5500 м2