• Обект: ” Еднофамилна къща 2″
  •  Адрес: УПИ II-6277,м.Аклади,гр.Черноморец
  •  Възложител: Емил Пенев
  •  Главен изпълнител: „Микс Билд”ООД
  • Период на изграждане: 05..2010г – 02.2011г
  • РЗП: 420м2